PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS PRASIŽENGUSIEMS

Papildomas vairuotojų mokymas pradedantiesiems vairuotojams


Papildomas vairuotojų mokymas pradedantiesiems vairuotojams reikalingas pažeidus KET reikalavimą (-us) susijusį (-ius) su:

 • vairuotojų pareigų laikymosi pėstiesiems;

 • lenkimo taisyklėmis;

 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;

 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymo;

 • įspėjamųjų signalų naudojimo;

 • važiavimo per sankryžas;

 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais;

 • motociklininko šalmais pažeidimais;

 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10km/val;

 • transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,0 iki 0,4 promilės);

 • sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.


Šiuos mokymus pradedančiajam vairuotojui privalu atlikti per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos.Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtininatis dokumentas

 • teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė

 • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, jei teisė vairuoti nėra atimta)Mokymo turinys:

 • 45 min. individuali KET pažeidimo analizė su psichologu

 • 45 min. saugaus, ekonomiško ir ekologiško praktinio vairavimo mokymas

 • 90 min. psichologijos mokymo kursas

 • 45 min. bendrasis teorijos mokymo kursas

 • žinių patikrinimo testas.


Atkreipiame dėmesį, kad mokymo kurso metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

Papildomas vairuotojų mokymas po teisės vairuoti atėmimo


Vairuotojams, kuriam teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, teisę vairuoti transporto priemones gali susigrąžinti pagal Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 (Žin., 2009, Nr. 96-4079)


Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtininatis dokumentas

 • teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė

 • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, jei teisė vairuoti nėra atimta)Mokymo turinys:

 • 45 min. individuali KET pažeidimo analizė su psichologu

 • 45 min. saugaus, ekonomiško ir ekologiško praktinio vairavimo mokymas

 • 90 min. psichologijos mokymo kursas

 • 45 min. bendrasis teorijos mokymo kursas

 • žinių patikrinimo testas.


Atkreipiame dėmesį, kad mokymo kurso metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS PO TEISĖS VAIRUOTI ATĖMIMO INDIVIDUALIAI

Vairuotojams, kuriam teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, norintiems mokytis individualiai ne su grupe. Konficiadalumas garantuotas.

Kursai vyksta pagal susitarimą. Informacija tel.: +370 657 91497